Луцький Державний Технічний Університет Кафедра економіки та підприємництва реферат - страница 3


ціна, грн 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80

витрати, грн/шт 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41

ПДВ, грн/шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

інші послуги Об’єм продаж, тис. шт 1,85 2,78 4,63 3,63 7,25 7,25 17,89 13,42 13,42 3,76 2,82 2,82

ціна, грн 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Витрати, грн/шт 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

ПДВ, грн/шт 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

зведені показники виручкавідтреалізації, тис грн 21,11 31,66 52,77 41,30 82,60 80,42 198,37 148,78 147,44 41,32 30,99 30,71

витрати, тис. грн 16,65 24,97 41,62 32,57 65,15 65,15 160,69 120,52 120,52 33,78 25,33 25,33

ПДВ, тис. грн 2,77 4,15 6,91 5,41 10,82 10,82 26,69 20,02 20,02 5,61 4,21 4,21

прибуток, тис.грн 1,69 2,54 4,24 3,32 6,63 4,45 10,99 8,24 6,90 1,93 1,45 1,17


Продовження таблиці доходів і витрат

Показатели 2002

2003


2004


2005

2006

фотознімки Об’єм продаж, тис. шт 407,67 1363,37 2003,31 2629,35 3246,11

ціна, грн 0,74 0,71 0,65 0,62 0,60

витрати, грн/шт 0,65 0,44 0,42 0,42 0,42

ПДВ, грн/шт 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05

фотоапарати Об’єм продаж, тис. шт 0,59 1,98 2,91 3,83 4,72

ціна, грн 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00

витрати, грн/шт 112,91 110,99 110,85 110,71 110,68

ПДВ, грн/шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

фотоплівки Об’єм продаж, тис. шт 11,32 37,87 55,65 73,04 90,17

ціна, грн 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80

витрати, грн/шт 8,41 8,01 7,98 7,95 7,94

ПДВ, грн/шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

інші послуги Об’єм продаж, тис. шт 81,53 272,67 400,66 525,87 649,22

ціна, грн 4,8 4,00 3,90 3,80 3,70

витрати, грн/шт 0,45 1,81 1,56 1,43 1,34

ПДВ, грн/шт 0,09 0,76 0,76 0,76 0,76

зведені показники виручка від реалізації, тис грн 907,47 2825,19 3821,26 4883,93 5899,70

витрати, тис. грн 732,29 1621,16 2225,00 2852,17 3462,05

ПДВ, тис. грн 121,63 386,32 547,63 705,61 860,31

прибуток, тис. грн 53,55 817,71 1048,63 1326,14 1577,34


Загальну рентабульність визначаємо за формулою:

Р = Балансовий прибуток / ВОФ + Вартість оборотних коштів х 100

Таблиця 6.2.

Визначення рівня загальної рентабельності.

Показники роки

2002 2003 2004 2005 2006

балансовий прибуток, тис.грн. 53,55 817,71 1048,63 1326,14 1577,34

середньорічна вартість ОВФ та оборотних засобів, тис.грн. 318,00 340,88 413,07 332,69 351,42

рівень загальної рентабельності 16,84 239,88 253,86 398,61 448,85


Високі показники рентабельності активів фірми досягаються за рахунок використання устаткування на умовах фінансового лізингу, платежі по якому відносяться на витрати. Однак, навіть з урахуванням наявності на балансі друкованої машини і виплати відсотків за кредит (у випадку придбання машини з використанням кредиту банку) у розмірі 40% річних рентабельність активів склала б у перший рік реалізації проекту – 6,94%, а до 2006 року – близько 120%.

Таблиця 6.3.

План розподілу прибутку.

Показники, тис.грн нормативи відрахувань та ставки податків, % 2002 2003 2004 2005 2006

балансовій прибуток, тис.грн. Х 53,55 817,71 1048,63 1326,14 1558,51

податок на прибуток 30 16,06 245,31 314,59 397,84 467,55

оплата торгового патенту

0,44 0,44 0,88 1,32 1,32

прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Х 37,04 571,96 733,16 926,98 1089,64

відрахування в резервний фонд підприємства 5 1,85 28,60 36,66 46,35 54,48

відрахування в фонд розвитку підприємства:


з прибутку 50 18,52 285,98 366,58 463,49 544,82

амортизаційні відрахування 90 20,25 20,25 28,91 41,89 64,26

відрахування в фонд соціального розвитку 20 7,41 114,39 146,63 185,40 217,93

відрахування в фонд матеріального стимулювання 25 9,26 142,99 183,29 231,75 272,41


6.1. Визначення точки беззбитковості

Рівень беззбитковості по кожному виду продукції визначався, виходячи з найменшого рівня цін без податку на додаткову вартість за формулою:

Q=F/(P-V), де

Q – точка беззбитковості, P – ціна реалізації, F – величина постійних витрат, V – величина змінних витрат на одиницю продукції.

У зв'язку з тим, що при наявності декількох видів продукції, що випускається, на підприємстві розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні крапки беззбитковості в умовах випуску/продажу декількох видів виробів – визначення крапки беззбитковості на одну гривню товарної продукції.

Для фотознімків беззбитковим рівнем виробництва є обсяг у 651,3 тис. фотознімків у рік, що складає приблизно 1784 фотознімків у день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту – на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за устаткування. Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за один фотознімок – 0,60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення ціни в середньому на рівні 0,77 грн. за фотознімок. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309,8 тис. фотознімків у рік (848 фотознімків у день). У цьому випадку підприємство досягає крапки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному – у третьому.


Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85,77 тис. у рік – 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному – у третьому кварталі першого року.

Рівень беззбитковості на одну гривню товарної продукції складає 953,64 тис грн. Таким чином, щоб досягти рівня беззбитковості необхідно щодня одержувати виторг у розмірі не менш 2612 грн.

6.2. Джерела і використання коштів

Для реалізації проекту необхідні кошти в розмірі 318 тис. грн., у тому числі 165 тис. грн. на капітальний ремонт будинку відповідно до договору оренди, 112,5 тис. грн. на основне і допоміжне устаткування і 29,52 тис. грн. оборотних коштів.

Таблиця 6.4.

Норматив оборотних коштів підприємства, тис. грн.

Норматив оборотних коштів по статтях: 2002 2003 2004 2005 2006

сировина і матеріали 19,15 36,13 53,08 69,67 86,01

допоміжні матеріали 1,91 3,61 5,31 6,97 8,60

готова продукція 5,78 7,90 11,10 14,24 17,29

разом норматив оборотних коштів 29,52 52,41 76,44 99,97 123,10

приріст нормативу оборотних коштів 22,88 24,04 23,53 23,13

джерело покриття – фонд розвитку виробництва, % 0,19 0,06 0,05 0,03


Норматив оборотних коштів по сировині і матеріалам розраховувався виходячи з умов постачання матеріалів (періодичність по основних матеріалах – один раз на місяць), і норми запасу, що у середньому складає 11 днів. Норматив на готову продукцію розраховувався виходячи з одноденного випуску продукції по собівартості в третьому кварталі, і тривалості виробництва продукції.

Планується, що джерелом коштів підприємства стануть внески засновників товариства з обмеженою відповідальністю.

Також планується придбати на умовах фінансового лізингу машину для друку фотознімків і проявлення фотоплівок – Frontіer. Термін договору лізингу складає 5 років, виплати проводяться один раз у рік і складають 214,14 тис. грн.

Строк окупності проекту і його інтегральний економічний ефект ілюструє таблиця 6.5.

Таблиця 6.5.

Розрахунок інтегрального економічного ефекту проекту.

Показники, тис. грн. 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Виручка 0,00 907,47 2825,19 3821,26 4883,93 5899,70

Капітальні вкладення 318,00

0,00 9,63 14,42 0,00

Затрати 0,00 853,92 2007,48 2772,62 3557,79 4322,36

реальна процентна ставка по кредитах

0,22 0,28 0,26 0,27 0,28

Дисконт, % 1,00 0,82 0,64 0,51 0,40 0,31

Чистий грошовий потік -318,00 53,55 817,71 1039,00 1311,72 1577,34

Чиста поточна вартість -318,00 43,81 521,26 527,45 524,66 492,75

Чиста поточна вартість з наростаючим підсумком -318,00 -274,19 247,07 774,51 1299,17 1791,92


У зв'язку з тим, що як альтернативний варіант залучення коштів може виступати варіант одержання позички в банку, то в розрахунку застосовувалася реальна прогнозована процентна ставка по кредитах. Так як підприємство буде працювати переважно з використанням імпортної сировини, ціни на яку встановлюються в доларовому еквіваленті, то як прогнозовані темпи інфляції були використані показники курсу долара на кінець року. Прогнозні показники курсу долара до гривні були розраховані з використанням методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції. Аналіз динаміки процентних ставок за останні роки показав, що спостерігається зниження процентних ставок по кредитах, не зв'язане зі зміною курсу долара чи індексів споживчих цін, то як номінальну ставку відсотка по кредитах була використана середня процентна ставка по кредитах у 2000 році – 40%.

Таким чином, інтегральний економічний ефект за 5,5 років (друга графа таблиці – 6 місяців на підготовку і запуск виробництва) складе 1791,92 тис. грн., період окупності проекту – 2 роки 6 місяців, внутрішня норма рентабельності – 134%. У випадку, якщо частка ринку, темпи росту ринку і рівень попиту на продукцію фірми буде розвиватися по мінімальному варіанту інтегральний економічний ефект складе 1,99 тис. грн., а період окупності проекту складе 5 років.

Оцінка ризику та необхідність страхування

Серед існуючих труднощів(ризиків) найважливішими для підприємства є такі:

несприятлива економічна ситуація в Україні ускладнює можливість ведення успішного та стабільного бізнесу;

нестабільність, непослідовність податкової системи не дозволяє точно планувати податки у майбутньому;

спад у підприємствах, які використовують продукцію, а також зниження платоспроможності населення;

дефіцит ресурсів високої якості;

підвищення ціни на сировину і матеріали;

можливість втрати постачальників сировини;

висока злочинність, корупція.

За нестабільності економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту доцільно створити на підприємстві фонд комерційного ризику, куди має відраховуватись 15% чистого прибутку підприємства. Альтернативним методом зниження ризику є співробітництво із страховою компанією з метою страхування ризику вкладення коштів у розвиток діяльності ТзОВ.

Для попередження ризиків прийнято рішення застосувати такі заходи:

Укладання довгострокових договорів на постачання сировини (за стабільними цінами).

Постійне проведення маркетингових досліджень з метою виявлення нових перспективних ринків збуту.

Розробка та впровадження узгоджених між собою бізнес-планів кожного виробництва та бізнес-плану підприємства в цілому.

До заходів по страхуванню належить страхування закупленого обладнання від зниження. Вартість страхування – 1000 грн. на рік.

Висновок

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми. Він показує, яким чином фірма збирається досягти своїх цілей і задач, у першу чергу, підвищення прибутковості роботи.

Добре і ретельно розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибирати раціональні способи їх реалізації.

Бізнес-план є постійним документом, що систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються усередині фірми, так і змінами на ринку, де вона діє, і в економіці в цілому. У залежності від ступеня пропрацьованності і потреби фірми бізнес-план може бути складений на термін 3-5 років чи на 1 рік.

Отже, як бачимо, бізнес – план є цілісною програмою створення і розвитку ТзОВ “Фуджі фото сервіс”, що визначає стратегію і тактику діяльності підприємства на 2002-2004 роки. Він описує процес функціонування фірми, що дає змогу прослідкувати як фірма планує досягнути поставленої мети і виконати поставлені завдання.

Основний центр бізнес-плану – концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план – важливий засіб збільшення капіталу фірми.

У даному бізнес – плані міститься наступна інформація:

По відношенню до товару:

а) які потреби задовольняє пропонована для виробництва продукція;

б) що її вигідно відрізняє від подібних послуг, що вже є на ринку;

в) якою може бути їх ціна і наскільки вона конкурентноздатна;

г) яку норму прибутку забезпечить реалізація цих послуг.

По відношенню до ринку збуту:

а) хто є основними споживачами фотопродукції та фотопослуг;

б) який може бути обсяг реалізації послуг в даний час і в перспективі;

в) хто є основними конкурентами, обсяг їх реалізації, стратегія маркетингу;

г) яка продукція конкурентів: основні характеристики, рівень якості;

д) за якою ціною реалізують послуги конкуренти, їх цінова політика.

По відношенню до конкуренції:

Тут приведена реалістична оцінка сильних і слабких сторін конкуруючих товарів, визначити інформації, що вказує на те, які товари є найбільш конкурентноздатними, порівняти конкуруючі товари за ціною, характеристики, обслуговування, гарантійні зобов'язання і інші істотні ознаки. Коротко обґрунтовані наявні переваги і недоліки конкуруючих товарів і показано, чому вони можуть задовольнити потребу споживачів.

По відношенню до маркетингу:

а) ціна послуг і структура ціноутворення;

б) необхідні заходи щодо реклами;

в) заходу щодо сприяння реалізації послуг – додаткові пільги покупцям, після продажне обслуговування.

По відношенню до виробничої програми:

а) де будуть надаватись послуги;

б) які будуть використані технології й устаткування;

в) чи буде підприємство працювати в кооперації з іншими підприємствами.

По відношенню до організації виробництва:

а) яка буде організаційна схема планованого підприємства;

б) наскільки підприємство забезпечене кадрами – перелік наявних фахівців і їхня кваліфікація, досвід роботи;

в) яким буде рівень, форми оплати праці різних категорій працівників, включаючи соціальні пільги.

По відношенню до фінансового плану:

а) який загальний обсяг інвестицій необхідний для створення підприємства;

б) які джерела фінансування (одержання банківського кредиту);

По відношенню до оцінки ризиків:

Вказані організаційні міри профілактики ризиків, розроблена програма страхування від ризиків.

Використана література:

Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану: практикум. – К.: Знання, 1999.

Колін Барроу Бізнес-план: практичний посібник. – К.: Знання, 2001.

Мочерний І. М. Бізнес від “А” до “Я”. – Львів, 1995.

Павлов В. І. Основи підприємництва. – Луцьк: Надстир’я,1998.

Попов В. М. Бизнес-план. – М.: Финансы и статистика, 1995.

Директор

Технічний директор

Економіст - маркетолог

Головний бухгалтер

Установчі збори

Фотограф

Оператор

Касир

Консультант

Прибиральн.

Кладовщик

Оператор цифрового друку
7732777250936965.html
7732847587389487.html
7732975482499957.html
7733047691275889.html
7733235716081399.html