Інформаційний бюлетень - страница 2

Інформаційний бюлетень - страница 2


*

В.І.Тихоша. Українська мова. 9 клас.

Вивчаємо українську мову та літературу

11

Основа

Б.

*

- ^ Естетична ніша Галини Пагутяк: не в, а над, поруч, побіч із реальністю.

- До 100-ліття Богдана-Ігоря Антонина: матеріали до уроку; літературна вікторина

у 6-му класі.

- Особливості та реквізити найуживаніших

документів (автобіографія, довідка, доручення, звіт тощо)

Укр. мова та література

44

Шк.світ
*

- Українська література у схемах і таблицях. 9-11 класи

- Літературний аукціон

- «Слова-самопали» Дмитра Макогона

Укр. мова та література

41

Шк.світ
*

- Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Урок у 5-му класі;

- Цікаві ігри та вправи для 5—6-х класів;

- Узагальнення й систематизація знань з теми «Іменник». 6-й клас;

- Типи відмін іменників. Система уроків у 6-му класі;

- Тренувальні вправи «Види складнопідрядних речень за їх значенням» для 9-го класу;

- Тестові завдання для 9-го класу

Укр. мова та література

42-43

Шк.світ
^ Зарубіжна література
*

- Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році.

- Уроки за творчістю Е. Т. А. Гофмана. 9 клас.

- Висміювання пихи, марнославства та безпідставних претензій на аристократизм у комедії Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич».

- Образ Прометея у творах Есхіла «Прометей закутий», Дж. Байрона «Прометей», Й. В. Ґете «Прометей».

- «Книги — перли із перлин».

- Його народила земля українська...

- План-конспект уроку «Традиції Японії — уміння бачити велике в малому». 5 клас.

- Вікторина «Знавці зарубіжної літератури». 5–9 класи.

Зарубіжна література

21

Основа
*

- Світло європейського бароко (загальний огляд літературного процесу ХVІ–ХVІІІ ст.). Життєвий і творчий шлях іспанського представника доби бароко П. Кальдерона.

- Співвідношення рицарського кодексу і честі в баладі Ф. Шиллера «Рукавичка»

- Використання проектної технології під час вивчення теми «Байка у світовій літературі»

- Шарль Бодлер — французький лірик ХІХ ст. Збірка поезій «Квіти зла»

- Робочий зошит учня із зарубіжної літератури. 6 клас. I семестр.

- Літературне краєзнавство на уроках зарубіжної літератури.

- Позакласний захід за творами М. В. Гоголя«Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

Зарубіжна література

22

Основа
*

- «Когда читаю Мандельштама...»

- Олександру Блоку

- Владимир Маяковский и Борис Пастернак

- «Восхождение к сути...» (Урок-мастерская по изучению лирики Б.Пастернака)

- Доля і свобода в трагедії Софокла «Цар Едіп» (Урок позакласного читання, 8кл.)

- Проблема протистояння Долі та волі людини в трагедії Софокла «Цар Едіп»

Зарубіжна література

42

Шк.світ
*

- «Бути Людиною та вміти гідно жити

- Реалистическая проза второй половины

XIX века (А. Чехов «Шуточка», 10 кл.)

- Життя пройшло без користі (Образ «маленької людини» в повісті М, Гоголя «Шинель» та оповіданні А. Чехова «Скрипка Ротшильда»)

- Сльоза в усміхнених очах (Засоби творення комічного в оповіданнях А. Чехова)

- Актуальные проблемы изучения жизни и творчества Н. Гоголя в средней школе

- Добро і зло указці Е. Т.А.Гофмана «Лускунчик»

- Фантастичне і реальне у повісті-казці Е. Т. А. Гэфмана «Крихітка Цахес» (Урок-інсценізація)

Зарубіжна література

43

Шк.світ
*

- Дослідник духів (На честь ювіляря Д.Наливайка)

- Монографії

- Про життя, штурманів і літературу

- Еміль Золя (1840-1902)

Зарубіжна література

41

Шк.світ
*

Діалог як основна форма втілення герменевтичного способу навчання на уроках ЗЛ (За творчістю Л.Костенко)

Зарубіжна література

44

Шк.світ
^ Англійська мова
*

- Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.

- Упровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках англійської мови. ТРВЗ-педагогіка.

- Організація навчання діалогічного мовлення за комунікативною методикою.

- Oh, Sport! You are the world! План-конспект «Олімпійського» уроку для учнів старших класів.

- The royal society for the prevention of cruelty to animals (RSPCA). Present Perfect Tense.

- Faces of the USA. 11 Form.

- Тестові завдання з теми «Їжа». 3 клас.

- Позакласний захід для учнів 5–8 класів “Welcome to the Wonderful Land of English”.

- World heritage by Linda Baxter

Англійська мова та література

33

Основа
*

- Навчання усного мовлення.

- Процес євроінтеграції та сучасна школа.

- Зразок протоколу засідання методичного об’єднання.

- План засідань методичного об’єднання вчителів іноземної мови ЗОШ І–ІІІ ступенів № ______ на 2009/10 навчальний рік.

- When people talk, they understand each other.

- London (10 клас).

- Гра в процесі розвитку навичок усного мовлення в молодшій школі.

- Sequence of Tenses.

- Quiz “What do you know about Europe?” 100 questions about Europe.

- Town or country mouse? by John Russell.

Англійська мова та література

31

Основа
*

- National holidays of the USA. Form 9.

- Music. 10–11 grade.

- Компьютер в нашей жизни. 11 класс.

- Урок-презентация по теме «Герундий».

- Планування до посібника “Business English Essentials”, book 2. Навчання ділового спілкування. 11 клас.

- Viral marketing by Nik Peachey.

Англійська мова та література

32

Основа
*

Педагогічна підтримка учнів

Англ.мова

11

Основа

Б.

Математика

*

- Проектуємо навчальний процес.

- Вiдношення i пропорцiї.

- Подорож у країну знань за темою «Многочлен». Урок з алгебри в 7 класi.

- Тестовi завдання з математики для 6-х класiв.

- Самостiйнi та контрольнi роботи з алгебри. 7 клас.

- Принциповi iдеї теорiї класiв.

Математика

31

Основа
*

- Полемiка. Чи варто дискутувати з приводу безсумнiвних iстин? Як користуватися мистецтвом полемiки на уроках математики.

- Полигон для многоспособья.

- Коло. Круг. Обертання.

- Вiдношення та пропорцiї.

- Властивостi степеня з цiлим показником. Урок алгебри у 8 класi.

- Квадратична функцiя та її властивостi. Урок алгебри в 9 класi.

- Розв’язування тригонометричних рiвнянь.

- Подорож у країну многокутiю. Урок математики в 5 класi.

- Рiвняння. Дослiдницькi роботи з алгебри для учнiв 8 класу.

Математика

32

Основа
*

- Шляхи формування основних груп компетенцiй учнiв.

- Внешние и внутренние касательные Джироламо Кардано.

- Пiдсумковий урок з математики у 7 класi за і семестр.

- Тригонометричнi рiвняння. Бiнарний урок з комп’ютерними презентацiями.

- Рiвняння. Дослiдницькi роботи з алгебри для учнiв 8 класу.

- Функцiї. Квадратична функцiя. Квадратна нерiвнiсть. Тестовi завдання з алгебри, 9 клас.

Математика

33

Основа
*

- Додавання і віднімання натуральних чисел. Урок-подорож у 5 класі

- Множення звичайних дробів. Інтегрований урок математики і географії, 6 клас

- Теорема Птолемея та її застосування.
Факультативне заняття у 9 класі

- Діофантові рівняння

- Про Кому, яка допомогла іменованим
числам

Математика

43

Шк.світ
*

- Останній герой. Інтелектуальна гра для
учнів 6 класу

- Інтелект-шоу «Еврика». Гра для учнів 8 кл.

- Наталя Попова. ^ Математичний ринг.
Гра для учнів 9 класів

- Цариця всіх наук, КВК для учнів 10-11 кл.

Математика

44

Шк.світ
*

- Теорема Піфагора

- Застосування різниці квадратів та квадрата двочлена до спрощення виразів. 7 клас

- Діофантові рівняння

Математика

42

Шк.світ
*

Комбінаторика

Математика

11

Основа

Б.

*

- Многочлени. Дії над многочленами

- Діофантові рівняння

Математика

41

Шк.світ
Інформатика
*

- Програмування в системі Сі

- Як створити презентацію. Самоосвіта вчителя

Інформатика

44

Шк.світ
*

- Сучасний бінарний урок

- Соціальні мережі

Інформатика

43

Шк.світ
*

- Проектуємо навчальний процесс.

- Подорож до Малювандії. Міні-збірник вправ і завдань для роботи в графічному редакторі Paint.

- Текстовий редактор.

- Бази даних. Основні об’єкти БД. СКБД. Проектування БД. Введення і корегування даних.

- Бази даних. Системи керування базами даних. Авторська методика викладання теми.

- Закон радіоактивного розпаду.

- Розвиток комп’ютерної обчислювальної техніки в СРСР.

Інформатика

11

Основа
*

Текстовий редактор. Практичні завдання, 10 клас

Інформатика

42

Шк.світ
*

- Нові процесори для Інтернет-телебачення

- Створення тесту вальних сайтів

- Використання прикладного педагогічного засобу для навчання інформатики у школі

- Чи розумніший ти за п»ятикласника

Інформатика

41

Шк.світ
^ Фізика. Астрономія
*

- Будова речовини. Цикл уроків у 7 класі.

- Сила тяжіння, вага, невагомістьдва уроки у 8 класі.

- Основи термодинаміки. Цикл уроків у 10 класі універсального профілю.

- Капілярні явища. Урок у 10 класі.

- Створення матеріалів із заданими фізичними властивостями. Урок у 10 класі.

- Розробка лабораторної роботи з використанням пеом у курсі фізики.

- Сила тертя навколо нас.

Фізика

21

Основа
*

- Методи активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики.

- Збірник задач з фізики біологічного (валеологічного) спрямування.

- Рекорди у всесвіті й на землі.

- Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід торрічеллі. Барометри. Урок у 8 класі

- Плавання тіл. Урок у 8 класі

- Електричне поле і його характеристики. Урок повторення і систематизації знань у 10 класі.

- Тиск твердих тіл, рідин і газів. Гра «зоряний час» у 8 класі.

- Тиск твердих тіл, рідин і газів. Урок-турнір у 8 класі.

Фізика

22

Основа
*

- Тиск газу. Закон Паскаля. 8 клас

- Взаємодія тіл. Сила — міра взаємодії. 7 клас

- Здоров'язберігальна стратегія уроку

- Закон Архімеда і підводний світ

- Передавання електроенергії на відстань. Трансформатор. 11 клас

- Розробка уроку № 7 з астрономії. 11 клас

- Дослідження з'єднань провідників лабораторні роботи у 9 класі

Фізика

33

Шк.світ
*

Цикл уроків за новою програмою:

Розділ 2. Електричний струм (35 год). Частина II (12 год) Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. З'єднання провідників.

- Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідника від температури.

- Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

- ^ Розв'язування задач та вправ.

- Лабораторна робота № 4. Визначення опору провідника за'допомогою вольтметра і амперметра.

- Лабораторна робота № 5. Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі попереч­ного перерізу та матеріалу провідника.

- Послідовне з'єднання провідників.

- ^ Паралельне з'єднання провідників.

- Розрахунки простих електричних кіл.

- Лабораторна робота № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників.

- ^ Лабораторна робота № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників.

Фізика

31

Шк.світ
*

- Варіативні завдання

- Прилад для вивчення дисперсії світла

- Наближені величини в курсі фізики

- Земля та Місяць як небесні об»єкти

Фізика

32

Шк.світ
*

Парадоксальна картина будови світу. Частина 1.

Фізика

11

Основа

Б.

Хімія
*

- Методичні рекомендації до проведення та оформлення практичних робіт з хімії.

- Розробка факультативних занять з хімії. 11-й клас.

- Мінеральні добрива. Урок хімії в 10 класі.

- Інтегрований урок з хімії та економіки в 10 класі.

- Багатоваріантні контрольні роботи з хімії для 8 класу.

- Ленгмюр (Langmuir), Ірвінг

Хімія

21

Основа
*

- Розробка нестандартного уроку з теми «Переробка нафти. Застосування нафтопродуктів».

- Досвід застосування задач-малюнків з хімії в 7–8 класах.

- Інтерактивні вправи на уроках та позакласних заходах з хімії.

- Хімічні знання й формування екологічного мислення.

- Розчини в природі та побуті.

- Загальні відомості про азотні й фосфатні добрива. 10 клас.

- Дієнові вуглеводні (алкадієни).

- Семестрова контрольна робота для 7 класу.

- Виховний захід з хімії «Школа хімічної магії» (узагальнення теми «Розчини. Теорія електролітичної дисоціації»).

- Сценарій вечора «Хімія-Чарівниця» для учнів 9–11-х класів.

- Самнер (Sumner), Джеймс Б.

Хімія

22

Шк.світ
*

- Визначено будову токсину отруйного гриба

- Готуємось до олімпіади

- Карбон і Силіцій

Хімія

32

Шк.світ
*

- Сонце очистить ріки від ліків

- Створення умов для якісного навчання,
8-й клас
- Невербальні асоціації, вивчення теми
«Складні неорганічні речовини»

- Енергозберігаючі технології

- Змагання ерудитів, інтелектуальна гра,

9—10-ті класи

- Органічна хімія, задачі з використанням народознавчого матеріалу

Хімія

31

Шк.світ
*

- Хімія навколо нас

- Твердість води, розробка уроку з використанням технології «3 по 30 хвилин», 10-й клас

- Основи та кислоти, комбінований урок,

8-й клас

- Кислоти, комбінований урок, 8-й клас

- Силікати. Будівельні матеріали, урок-презентація, 10-й класс

- Вуглеводні, урок-гра, 10-й клас

- Чарівний світ ароматів, усний журнал, 11 й класс

- Мінеральна вода - чудесний дар природи

Хімія

33

Шк.світ
*

Нові педагогічні технології для вчителів хімії

Хімія

11

Основа

Б.

Біологія
*

- Клітинний цикл. Мітоз. Урок із використанням мультимедійних технологій, 10-й клас

- Покритонасінні – найбільш високоорганізовані рослини. Розробка уроку. 7-й клас

- Тестове оцінювання знань з теми «Дихання»

- Контрольні роботи.

- ^ Лабораторні та практичні роботи для учнів 10-го класу. Природничий профіль навчання

Біологія

32

Шк.світ
*

- Узагальнення знань з теми «Розмноження і розвиток рослин». 7-й клас

- Узагальнення з теми «Тип членистоногі». Розробка уроку, 8-й клас

- Тип членистоногі. Узагальнюючий урок-гра, 8-й клас

- Харчування і здоров'я. Розробка уроку, 9-й клас

- Патріотичне виховання учнів: крок у майбутнє

- Комплексний підхід до вивчення природи в авторській школі О.А.Захаренка

- Організаційна та науково-методична робота в системі підвищення фахової майстерності педагогів

Біологія

33

Шк.світ
*

- Використання біоніки на уроках зоології.

- Фрагмент теми «Обмін речовин та енергії». 10 клас.

- Запліднення. Ембріональний розвиток людини. Генетика визначення статі.

- Урок-слідство.

- Тип Членистоногі. Узагальнення.

- Будова та функції рослинної і тваринної клітин.

- Значення мінералів у житті людини

Біологія

33

Основа
*

- Методика організації факультативних занять під час вивчення біології в 7 класі.

- Уроки-ігри в курсі біології.

- Життя — це мить, зумій його прожить (проект для учнів 11 класу).

- Екскурсія «пристосування рослин до життя в екосистемі».

- Бінарний урок за темою «Гриби й лишайники».

- Запилення. запліднення. 7 клас.

- Позакласний захід «Суд над сіллю»

- Форсман (Forssmann), Вернер

- Нобелівська премія з фізіології та медицини, 1956 р. (разом з Андре Курнаном і Дікінсоном В. Ричарді)

Біологія

31

Основа
*

- Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх школах.

- Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на нервову систему й поведінку людини.

- Поширення плодів і насіння.

- Урок біології у 8 класі на тему «Земноводні. Будова й життєдіяльність».

- Енергетичні потреби організму людини. Значення й обмін в організмі білків, жирів і вуглеводів.

- Вивчення родин відділу Покритонасінні (Квіткові). 7 клас

- Травлення. Усмоктування поживних речовин у кишечнику. Функції товстого кишечнику. 9 клас

- Келер (Kohler), Георг

Біологія

32

Основа*

Нові педагогічні технології для вчителів біології

Біологія

11

Основа

Б.

Історія
*

- Методичні рекомендації щодо застосування на уроках історії базових (опорних) понять громадянської освіти.

- Всесвітня історія в таблицях і схемах. 10–12 класи.

- Методичні розробки уроків з курсу «Людина і суспільство». 11 клас

- Розвиток пізнавальних інтересів учнів у процесі підготовки до олімпіад.

- Творче самопочуття вчителя як умова успішності його діяльності.

- Історичний калейдоскоп

Історія та правознавство

31

Основа
*

- Український національно-визвольний рух у Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.).

- Моніторинг навчальної діяльності учнів на уроках історії.

- Моніторинг якості навчальних досягнень учнів. Історія України. 9 клас

- Розробка теми «Друга світова війна» за блочно-модульною системою.

- Культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х рр..

- Повторювально-узагальнювальний урок «Давня Греція».

Історія та правознавство

32

Основа
*

- Український національно-визвольний рух у Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.).

- Політичний курс Директорії.

- Культура Давнього Єгипту. 6 клас

- Урок за темою «Давня Індія».

- Суспільно-політичне життя в Україні (1953–1964) («Відлига»).

- Розробка теми «Друга світова війна» за блочно-модульною системою.

- Франція в XVI — першій половині XVII ст. 8 клас.

Історія та правознавство

33

Основа
*

- Моделююча технологія на уроках історії

- Кирило-Мифодіївське братство

- Утворення національної дердави в Німеччині

Історія України

42

Шк.світ
*

- Стипендіі Президента України

- Київська Русь наприкінці Х-у першій половині ХІ ст. Історія України. 7 клас

- Канада. Всесвітня історія. 11 клас

- Перелік навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році

Історія України

41

Шк.світ
*

Ігрові креативні технології на уроках історії

Історія України

43

Шк.світ
Правознавство
*

- Юридична енциклопедія з теорії держави та права.

- Права дитини. Тренінг для 5–7 класів.

- Методичні розробки уроків з курсу «Людина і суспільство». 11 клас

Історія та правознавство

31

Основа
*

- Олімпіада з основ правознавства - 2009 відповіді на творчі завдання ХУІІ правничої олімпіади

- Сімейне право дидактичні матеріали для класів із поглибленим вивченням правознавства

-
7893948939011977.html
7894005642888160.html
7894103588841079.html
7894297125588250.html
7894442499169296.html